Flex CFO

Bij grote bedrijven is een Financieel directeur, financieel manager en/of (Business) Controller aanwezig. Bij kleine ondernemingen is deze functie vaak niet ingevuld. Dit wordt dan opgevangen door de ondernemer op tactisch en strategisch niveau en door de boekhouder op gebied van financiële informatievoorziening.

Als een onderneming wil gaan doorgroeien schiet dit echter te kort

De financiële informatie zonder analyses en koppeling aan prognoses, budgetten en marktontwikkelingen is niet meer voldoende. Financiële en bedrijfskundige toetsing van de strategische en tactische plannen wordt een noodzakelijkheid. Hier is echter meer specialistische kennis voor nodig. Beslissingen worden complexer en vergen meer diepgaande informatievoorziening. Gezamenlijk wordt gekeken naar de benodigde stuurinformatie.

Wij bieden een flexibele invulling van deze functie.

  • Een vaste professional die meegroeit met het bedrijf.
  • Flexibele invulling van gedegen stuurinformatie die voor de specifieke onderneming van belang is.
  • Sparringpartner over strategische en tactische beslissingen.
  • Maandelijkse financiële rapportages met analyse waardoor management snel inzichtelijk heeft welke punten aandacht behoeven.

Verder sparren?

Neem contact op voor een vrijblijvend advies onder het genot van een kopje koffie.