Waarom jij het afgelopen kwartaal je targets (weer) niet hebt gehaald.

Heb jij je targets gehaald? Of, wees eens eerlijk, heb je die targets eigenlijk niet helemaal duidelijk gesteld?

Dat is ook niet vreemd, de meeste ondernemers stellen hun doelen alleen heel globaal. Echter, de meest succesvolle ondernemers en bedrijven stellen juist wel specifieke doelen en monitoren de voortgang. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat de focus goed verdeeld is tussen deze doelen en de dingen doen waar je goed in bent: ondernemen!

Ondernemen op gevoel

Veel ondernemers sturen vanuit hun onderbuik. Dit gebeurt vooral als ze net met hun onderneming starten. Een tijdlang gaat ze dit prima af. Hun bedrijf groeit en groeit. Na een tijd komen de meeste op een punt dat het onderbuikgevoel niet meer voldoende is. Er ontstaat behoefte aan duidelijke richting, expliciete doelen en ideeën over hoe je daar komt. Op dat moment is een financieel overzicht van de resultaten niet meer voldoende om vanuit te gaan. Er is helder gedefinieerde stuurinformatie nodig die verder gaat dan alleen dat wat er in de boekhouding staat. Bij grote bedrijven is een financieel directeur, financieel manager en/of (business) controller aanwezig om hieraan invulling te geven. Bij kleine ondernemingen wordt deze rol meestal ingevuld door de ondernemer op tactisch en strategisch niveau en door de boekhouder op het gebied van financiële informatievoorziening. Een prima oplossing.

Helaas... dit is niet meer voldoende op het moment dat je organisatie serieus gaat groeien. Je gaat het niet meer redden zonder een financiële analyse en deze te koppelen aan prognoses, budgetten en doelen. Financiële en bedrijfskundige toetsing van de strategische en tactische plannen wordt zo belangrijk dat specialistische kennis noodzakelijk is.

Jij bent de kapitein

Dan rijst de vraag: Wil en kan je als ondernemer bezig zijn met het leggen van de link tussen financiële informatie, je tactische en strategische beslissingen en de benodigde stuurinformatie? Of wil je je bezighouden met ondernemen?

De ondernemer is als de kapitein van een schip. Zijn hoofdtaak is ervoor te zorgen dat het schip zijn bestemming in goede orde en op tijd bereikt. Om ervoor te zorgen dat het schip op koers blijft liggen heeft de kapitein een stuurman aangesteld. Soms, als het gaat stormen, zorgt de stuurman ervoor dat het schip tijdig een veilige haven opzoekt of kiest hij samen met de kapitein voor een alternatieve route.

Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn je bestemming te wijzigen. Je bedrijfsdoelen hebben geen statisch maar een dynamisch karakter: de omstandigheden veranderen continu. Stuurloos ronddobberen kan daarbij een gevaar vormen. Beter is het bewust je koers aan te passen.

Je hebt daarvoor 2 opties:

  • Terug gaan naar je oorspronkelijke koers;
  • De stip op de horizon aanpassen: je doelen heroverwegen.

Blijf op koers: je kunt meteen beginnen

Hoe zorg je nu concreet dat je de gestelde targets van je bedrijf gaat halen?

Onderstaande lijst met punten kun je alvast gebruiken als een goede start.

  • Weten wat je wilt. Maak je doelen specifiek. Voor je bedrijf, maar ook voor jezelf.
  • Toegevoegde waarde. Bepaal waar jij zelf de meeste toegevoegde waarde biedt voor je bedrijf en focus daarop.
  • Focus. Zorg dat er altijd focus is op de weg en de richting die je gaat. Ben je nog wel op koers?
  • Stuurinformatie. Bepaal wat zinnige stuurinformatie is en gebruik deze informatie om bij te sturen waar nodig.
  • Sparring partner. Zorg dat je iemand hebt die jou de scherpe vragen durft te stellen. Iemand die niet alleen maar met je meebeweegt.
  • Risicobeheersing. Zorg dat je de controle houdt. Risico nemen is geen probleem, maar zorg altijd dat je weet welk risico je neemt.

Een laatste tip: Wees kritisch op jezelf en bedenk of je genoeg tijd en aandacht hebt om dit goed in te vullen. Zorg dat je kunt sparren met iemand die je vertrouwt en waardeert.

Aleid Hogenhout

Verder sparren?

Neem contact op voor een vrijblijvend advies onder het genot van een kopje koffie.